O Global Biometrics Council

Ideą Stowarzyszenia Global Biometrics Council jest upowszechnianie i wspieranie rozwoju biometrii oraz propagowanie jej zastosowania przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii AI (sztucznej inteligencji) oraz w cyberbezpieczeństwie. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą wybitnych ekspertów, naukowców oraz pasjonatów z różnych dziedzin biometrii i rozwiązań biometrycznych obecnych w naszym codziennym życiu. Zależy nam na propagowaniu wiedzy z zakresu technologii biometrycznej i cyberbezpieczeństwa oraz inicjowaniu dialogu społecznego.

Nasza misja

Podstawowym narzędziem do walki z obiekcjami, wątpliwościami, a nawet ze strachem związanym z nowymi technologiami oraz wynikającą z tego powodu niewiedzą jest edukacja społeczeństwa. Naszą misją jest edukacja biometryczna, zainteresowanie społeczeństwa tematyką biometrii, oraz zaproszenie do dialogu ekspertów i naukowców z całego świata w celu szerzenia i wyrównywania poziomu wiedzy w zakresie biometrii, AI oraz cyberbezpieczeństwa.

Nasza wizja

Wierzymy, że biometria jest odpowiedzią na wiele problemów współczesnego świata. Dzięki niej możemy czuć się bezpieczniej – wykorzystywana jest w wielu dziedzinach życia, ale przede wszystkim jest to najskuteczniejsza oraz najbezpieczniejsza metoda identyfikacji i uwierzytelnienia człowieka ze wszystkich dostępnych obecnie metod. Chcemy rozwijać wiedzę i świadomość społeczeństwa w zakresie biometrii, szczególnie w obszarze identyfikacji, weryfikacji tożsamości i autoryzacji transakcji oraz szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

Działania i cele stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej biometrii, propagowanie i promowanie rozwiązań biometrycznych, zwiększanie świadomości oraz wiedzy na temat biometrii, a także jej wykorzystania poprzez zrzeszanie i zapraszanie do dialogu naukowców, instytucji, organizacji i firm z całego świata, wykorzystujących lub wspierających rozwiązania biometryczne.

Działania statutowe
Stowarzyszenie chce realizować swoje cele w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności w głównej mierze poprzez:
Edukacja w zakresie biometrii, AI i cyberbezpieczeństwa,
Współpraca z naukowcami, instytucjami, organizacjami i firmami z całego świata,
Propagowanie rozwiązań biometrycznych i dotyczących cyberbezpieczeństwa,
Organizacja eventów w tematyce biometrii, cyberbezpieczeństwa i tematów pokrewnych,
Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, zagranicznymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobowościami zainteresowanymi rozwojem biometrii i cyberbezpieczeństwa,
Udział w wydarzeniach, konferencjach, spotkaniach, galach, webinarach,
Organizację obchodów Światowego Dnia Biometrii
Wsparcie komercyjnych i przemysłowych rozwiązań biometrycznych i z obszaru cyberbezpieczeństwa,
Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej,
Współpraca z innymi stowarzyszeniami, klubami, fundacjami oraz instytucjami i jednostkami zajmującymi się rozwojem biometrii,
Działalność na rzecz gmin, miast, firm i uczelni w zakresie celów Stowarzyszenia.