Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Global Biometrics Council pragnie zrzeszać naukowców i ekspertów z całego świata, ale nie tylko. Dołączyć mogą do nas pasjonaci biometrii oraz osoby, działające na rzecz upowszechniania i wykorzystywania biometrii w codziennym życiu.
KRS: 0000932967
NIP: 8943177012
REGON: 520536028

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń
Uniwersytet Ekonomiczny
Prezes Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka w zakresie brandingu, designu usług i nowych trendów w marketingu. Od 2006 roku – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka, redaktor naukowy i recenzent licznych publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym z zakresu zarządzania i marketingu. Uczestnik ponad pięćdziesięciu naukowych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych oraz wielu staży naukowych, w takich krajach, jak: Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Włochy, Tajlandia i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Autorka monografii wydanej w 2019 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN pt.: „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”. Od 2008 roku jest również praktykiem biznesu, a od 2019 roku współtworzy markę PayEye, jako dyrektor marketingu.

dr inż. Mateusz Trokielewicz
Politechnika Warszawska
Członek Zarządu

Doktor nauk technicznych, ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie identyfikacji biometrycznej z wykorzystaniem wzoru tęczówki. Adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu międzynarodowym z obszaru biometrii i bezpieczeństwa biometrii oraz referatów na najważniejszych międzynarodowych branżowych konferencjach naukowych.

dr Adam Porębski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Członek Zarządu

Absolwent, a obecnie prodziekan na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. Dorobek twórczy Adama Porębskiego zawiera ponad 70 kompozycji, wykonywanych w wielu krajach Europy, USA i w Australii, oraz obejmuje różnorodne gatunki i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej i elektroakustycznej. Laureat 9. edycji Programu MOZART – stworzenie innowacyjnego systemu spersonalizowanego sygnału dźwiękowego z wykorzystaniem cyfrowej identyfikacji i konwersji danych biometryczych tęczówki oka. W 2020 roku został odznaczony Odznaką honorową„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Członkowie honorowi

Prof. Thirimachos Bourlai
Profesor nadzwyczajny w School of Electrical and Computer Engineering, adiunkt w Institute for Cyber Security and Privacy, Uniwersytet Georgii, USA.

Thirimachos Bourlai jest profesorem nadzwyczajnym w School of Electrical and Computer Engineering oraz adiunktem w Institute for Cyber Security and Privacy, oba na Uniwersytecie Georgii, USA. Jest założycielem i dyrektorem Multi-Spectral Imagery Lab, redaktorem serii Advanced Sciences and Technologies for Security Applications, redaktorem stowarzyszonym Elsevier Pattern Recognition Letters Journal i IET Electronics Letters Journal. Jest również członkiem zarządu organizacji The Document Security Alliance, byłym wiceprezesem ds. edukacji IEEE Biometrics Council oraz członkiem Academic Research and Innovation ExpertGroup w Biometrics Institute. Opublikował 4 książki na temat biometrii i zarządzania tożsamością, a także ma na swoim koncie liczne referaty konferencyjne, rozdziały książek i artykuły w czasopismach.

Prof. Adam Czajka
Adiunkt na wydziale Informatyka i Inżynieria Uniwersytet Notre Dame, USA Wiceprezes IEEE Biometrics Council. ds. finansów

Dr Adam Czajka jest adiunktem na Wydziale Informatyki i Inżynierii Uniwersytetu Notre Dame w USA. Jego zainteresowania naukowe obejmują szerokie spektrum zagadnień z zakresu widzenia komputerowego, rozpoznawania wzorców, biometrii i bezpieczeństwa. Jego ostatnie badania skupiają się na wykorzystaniu ludzkiej inteligencji do zwiększenia niezawodności metod wykrywających nieznane rodzaje ataków na prezentacje biometryczne. Badania Czajki były finansowane przez Departament Obrony USA, IARPA, US Army, US National Institute of Justice, FBI Biometric Center of Excellence, Komisję Europejską, polskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz liczne firmy. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego ds. finansów w IEEE Biometrics Council.

Anna Tarabasz
Dziekan ds. nauczania, dyrektor School of Business and Humanities, Profesor Nadzwyczajny Marketingu na Curtin University Dubai

Specjalista ds. marketingu, marketingu cyfrowego i e-commerce, z ponad 18-letnim doświadczeniem (z czego 16 lat w środowisku akademickim, w Polsce, Francji, Kazachstanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze i Australii), pracujący wcześniej w branży bankowej, motoryzacyjnej i kosmetycznej.

Niezależny konsultant ds. marketingu i e-commerce oraz keynote speaker. Zewnętrzny trener, konsultant, badacz i doradca biznesowy dla firm w regionie MENAT (branża FMCG (kosmetyki), HoReCa, rolnictwo, produkcja, usługi, transport, bankowość i konsulting). Jej obszar badań i publikacji (w języku angielskim, polskim i francuskim) w czasopismach naukowych koncentruje się na trendach w marketingu cyfrowym, Social Media Listening, optymalizacji SEO, audycie cyfrowym, e-commerce, Metaverse i Cybersecurity.

Członek zarządu IBS ICCE, Członek Réseau PGV. Ekspert NAWA, członek kolegium redakcyjnego JOIDM, JOSM, IJEBR oraz Management & Gouvernance. Członek Rady Naukowej i Rady Recenzentów JOFFL. Recenzent EBER. Honorowy Członek Global Biometrics Council.

Uwierzytelnianie biometryczne umożliwia wieloaspektowe bezpieczeństwo, dostęp i kontrolę. Ze względu na unikalność czynników podlegających weryfikacji nie można brać pod uwagę ani powielania ani imitacji. Ze względu na swoją łatwość wydaje się być najbardziej preferowanym sposobem zapewnienia ochrony w transakcjach e-administracji w Dubaju.

Daniel Adkins
Dyrektor Generalny, Transnational Academic Group Middle East

Urodzony w Stanach Zjednoczonych, swoją karierę rozpoczął pracując w branży informatycznej i świadczył usługi informatyczne dla takich firm jak IBM, Dell, Clorox, Philips, Hershey’s, Coca-Cola, Merck i VISA. W ciągu 20 lat Daniel zajmował liczne stanowiska kierownicze, w tym CIO i CEO. Przed przyjazdem do ZEA pracował w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Wietnamie, Wielkiej Brytanii i na Filipinach. Szkolił i kształtował specjalistów IT w różnych dziedzinach, w tym w zakresie zarządzania projektami, zarządzania jakością i umiejętności przywódczych.

PMP certyfikowany przez Project Management Institute i Trener MS Project, Audytor Quality Assurance Institute CSQA and ISO 9000,  Implementer/Assessor w Software Engineering Institute Capability Maturity Model. Członek Honorowy Stowarzyszenia Global Biometrics Council.

Wraz z postępem technologicznym społeczeństwo oczekuje coraz większego poziomu wygody. Wykorzystanie biometrii do wielu celów zapewnia tę wygodę przy zachowaniu lub nawet zwiększeniu bezpieczeństwa w stosunku do tego, co jest obecnie możliwe. Biometria jest gotowa na to, aby zrewolucjonizować wiele branż i wzmocnić prawie wszystkie firmy czy przedsiębiorstwa.