Global Biometrics Council – odbyło się spotkanie założycielskie!

Global Biometrics Council – odbyło się spotkanie założycielskie!

Dokładnie 17.09.2021 r. o godzinie 13:00 odbyło się pierwsze spotkanie powołujące Stowarzyszenie Global Biometrics Council.  W spotkaniu wzięło udział 8 osób, które wpisały się karty w historii Stowarzyszenia jako Członkowie Założyciele.

Dokładnie 17.09.2021 r. o godzinie 13:00 odbyło się pierwsze spotkanie powołujące Stowarzyszenie Global Biometrics Council.  W spotkaniu wzięło udział 8 osób, które wpisały się karty w historii Stowarzyszenia jako Członkowie Założyciele:

Podczas spotkania powołano Stowarzyszenie Global Biometrics Council, przyjęto statut i powołano Zarząd Stowarzyszenia, w którego skład wchodzą:

  • Barbara Mróz- Gorgoń, pełniąca funkcję Prezesa
  • Adam Porębski, pełniący funkcję wiceprezesa
  • Mateusz Trokielewicz, pełniący funkcję wiceprezesa

Następnie został złożony wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego i czekamy na rejestrację naszego Stowarzyszenia.

Ideą powstałego Stowarzyszenia Global Biometrics Council jest upowszechnianie i wspieranie rozwoju biometrii oraz propagowanie jej zastosowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii AI oraz w cyberbezpieczeństwie.

Stowarzyszenie Global Biometrics Council  chce zrzeszać naukowców i ekspertów z całego świata, ale nie tylko. Stowarzyszenie jest również otwarte na pasjonatów biometrii, cyberbezpieczeństwa, nowych technologii oraz osoby, działające na rzecz upowszechniania i wykorzystywania biometrii w codziennym życiu.

2 października 2021
Światowy Dzień Biometrii – nasz debiut!
Następny